Úvod

Úvod

 

Energie nesoucí světlo a informace působí právě tam, kde je to pro Vás v danou chvíli potřebné.


RECONNECTION
® (Rekonektivní léčení) -  nová forma bezdotykového energetického léčení, která jde za  hranice všech dosud známých a používaných technik.

Napojením na silné léčebné frekvence dochází k léčení na všech úrovních:

1. Fyzické     2. Mentální     3. Emocionální     4. Spirituální

right column

left column