O mně

Nic není náhoda. Ani to, že Vy teď čtete tyto řádky.

A přestože řadu věcí v životě ovlivnit můžeme, zůstává množství těch, které jsou prostě dané a stanou se.

Takovou životní zkušeností jsem si prošla i já. Během krátké doby se mi vše to, v co jsem doufala a viděla smyslem mého života, zhroutilo jako domeček
z karet. Následovalo období obtížných let, během kterých jsem hledala - záchranná stébla.

A velmi brzy jsem zjistila, že ve světě klasické medicíny a psychologie mi nikdo neumí úplně pomoci.

Přišly roky hledání v alternativních oblastech, kdy jsem měla možnost potkat se s úžasnými lidmi, projít mnoha školeními a semináři, seznámit se
s oborem energetické psychologie a nakonec se stát certifikovaným praktikem EFT (techniky emoční svobody).

Velká změna nastala v době, kdy do Prahy přijel světoznámý americký léčitel Eric Pearl a já měla možnost absolvovat jeho seminář Reconnective Healing, projít osobním napojením na léčivé energie a naučit se od něj s nimi pracovat.
O rok později jsem získala certifikát opravňující provádět osobní napojení ostatním lidem, kteří budou mít zájem získat k těmto energiím trvalý přístup, tzv. The Reconnection.

Děkuji Univerzu za to, že dnes můžu pomocí těchto zázračných a silných frekvencí zprostředkovávat léčení ostatním lidem a přinášet tak trochu světla do jejich životů...

                       Protože tam, kde je světlo, nemůže být tma.

 

right column

left column