Často kladené otázky:
 • 1. Jak probíhá sezení Rekonektivního léčení?
 • 2. Co se bude dít v průběhu léčení?
 • 3. Budu při tom něco cítit nebo vnímat?
 • 4. Jak reaguje fyzické tělo v průběhu léčeni?
 • 5. Jak se budu cítit po skončení léčení?
 • 6. Mám se na léčení nějak připravit?
 • 7. Kolik sezení je potřeba absolvovat?
 • 8. Jak dlouho sezení trvá a jaká je jeho cena?

Průběh Vašeho léčení

1. Jak probíhá sezení Rekonektivního léčení?

Po Vašem příchodu si spolu nejprve krátce promluvíme o povaze Vašeho problému. Není ale pro mě nutné vědět předem tyto informace.
Bude-li to Vaše přání, můžeme přejít rovnou k léčení.

Požádám Vás, abyste si lehli oblečeni na masážní lehátko, zavřeli oči, relaxovali a vnímali Vaše pocity a to, co se bude dít uvnitř Vašeho těla.

 

2. Co se bude dít v průběhu léčení?

Léčení je bezdotykové. Budu Vás tedy pouze obcházet a pomocí svých rukou hledat místa, kde je nejvhodnější napojení na léčivé frekvence.
Budu se přitom řídit svými pocity, intuicí, vnímat energie jednotlivých míst a pozorovat fyzické reakce Vašeho těla, které jsou velice důležitou zpětnou vazbou.

 

3. Budu při tom něco cítit nebo vnímat?

Ano, určitě. I když Vám nedokážu předem přesně říct, co se bude dít. Každý má jiné prožitky a pocity. Každé Vaše sezení bude také probíhat jinak.

Uvnitř Vašeho těla můžete cítit:
Teplo nebo chlad, tah, tlak, tíhu, pulzování, brnění, elektřinu, magnetickou přitažlivost či odpudivost, záchvěvy nebo cukání svalů a velmi často tzv.“bublinky“- jakoby sodovkovité bublinky různých velikostí kdekoli v těle.

Můžete vidět různé obrazy, barvy, světla. Cítit vůně a chutě. Slyšet hlasy. Mít pocit, že se vás někdo dotýká, hladí nebo že je někdo další
v místnosti.
Někteří lidé cítí jakoby pluli na vlnách či se vznášeli nad svým tělem.

Nejčastěji klienti mluví o tom, že chvílemi viděli velmi jasné světlo, jakoby jim někdo svítil baterkou na zavřené oči a vnímali nádherné barvy, které se objevovaly a zase mizely.

4. Jak reaguje fyzické tělo v průběhu léčeni?

Mezi časté zcela bezděčné fyzické reakce těla patří:

 • chvění víček (často první reakce)
 • pohyby prstů na rukou a nohou
 • rychlé oční pohyby
 • pohyby břicha a hrudi
 • změny dýchání a polykání
 • kručení v břiše
 • třepání nebo záškuby paží nebo nohou
 • slzy nebo smích
 • točení nebo naklánění hlavy

5. Jak se budu cítit po skončení léčení?

Po fyzické stránce můžete cítit ztěžknutí celého těla a může být pro Vás obtížné hned vstát. To se spraví během krátké chvíle. Samozřejmě pokud jste přišli s nějakým fyzickým problémem, můžete už během sezení zaregistrovat jeho zmírnění nebo úplné vymizení.

Jinak se ale budete cítit hluboce zrelaxováni a klidní. Většina klientů popisuje, že cítí zvláštní uvolnění, harmonii, radost až blaho spojené
s pocitem vnitřního klidu.
Nejčastěji se lidé usmívají a říkají, že to „bylo zvláštní, ale krásný“.

6. Mám se na léčení nějak připravit?

Není vůbec potřeba se dopředu připravovat. Přijďte jen oblečeni tak, abyste
se cítili pohodlně.

Buďte ve stavu očekávání, ale neočekávejte nic určitého nebo vytoužené výsledky. Nechte se překvapit a důvěřujte, že to, co dostanete, bude pro Vás to nejpotřebnější.

7. Kolik sezení je potřeba absolvovat?

Jedna návštěva může být dostatečná na danou záležitost. Obecně se doporučuje, abyste uvážili až tři sezení.
A i přesto, že každé léčení je jiné, často se něco obzvlášť zajímavého stává během léčení číslo tři.

Sami ale uvidíte, jaké budou Vaše zážitky po prvním sezení a poté se rozhodnete jak dál.

8. Jak dlouho sezení trvá a jaká je jeho cena?

Na sezení si vyhraďte zhruba 1 hodinu Vašeho času.

Za jedno sezení zaplatíte 1.100,- Kč.

 

right column

left column