Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení

 

Co je to Rekonektivní léčení?

 • Název pochází z anglického slova „reconnect“ - tedy „opět napojit“ nebo „znovu navázat spojení“.
 • Při léčení dochází ke znovu-napojení na léčebné frekvence, které nesou nejen energii, ale i světlo a informace.
 • Účinnost rekonektivního léčení se jasně prokázala jak v praxi, tak ve vědeckých laboratořích.
 • V současné době probíhají po celém světě vědecké výzkumy snažící se objasnit tuto formu léčení.

Odkud Rekonektivní léčení pochází?

 • Rekonektivní léčení představil poprvé světu uznávaný americký doktor
  a léčitel Dr.Eric Pearl.
 • Při své praxi chiropraktika jednoho dne zjistil, že se jeho pacienti začínají zázračně uzdravovat ze všech možných nemocí včetně těch nejvážnějších, a to jenom tím, že držel v jejich blízkosti své ruce.
 • Po nějaké době objevil, že je možné tuto schopnost osobně předávat ostatním lidem, kteří pak dosahují stejně dobrých léčebných výsledků.
 • Více..

Co je záměrem Rekonektivního léčení?

 • Záměrem Rekonektivního léčení je působení léčebných frekvencí
  na všech úrovních - fyzické, mentální, emocionální a spirituální.
 • Rekonektivní léčení přesahuje to, čemu se dnes říká "energetické léčení", ničím specificky se „nezabývá“ a nemusíte v něj věřit, aby fungovalo.
 • Představuje návrat do rovnováhy, ve které se tělo začne léčit samo.

Jak rychle dojde k vyléčení?

 • Každá zkušenost s Rekonektivním léčením je jedinečná .
 • Často jsou vyléčení hlášena okamžitě během jediného sezení
  a někdy trvá trochu déle, než se léčení projeví.
 • Pokud budete mít štěstí, Vaše léčení přijde ve formě, kterou předpokládáte; pokud máte opravdu štěstí, Vaše léčení přijde ve formě, na kterou jste možná ani nepomysleli, ale která bude pro Vás ta nejpotřebnější.

Dojde vždy k očekávanému vyléčení či odstranění problému?

 • Napojení na léčebné frekvence proběhne vždy.
 • Forma, v jaké léčení přijde, se ale nedá předem určit ani ovlivnit.
 • Energie Rekonektivního léčení si "sama vyhledá" oblast, která je pro Vás v danou chvíli nejdůležitější a tam začne působit.
 • Problém může někdy spočívat v tom, že to, co očekáváme nebo chceme, nemusí vždy odpovídat tomu, co ve skutečnosti potřebujeme.

Můžete to nějak blíže vysvětlit na příkladu?

 • Ano. Řekněme, že pacient chce vyléčit žaludeční vředy. Podstoupí několik léčení, ale vředy nezmizí a pacient je zklamaný. Po pár měsících ho potkáte a on vám řekne: "Cítím se dobře. Vředy zmizely. Možná zmizely proto, že po své návštěvě u vás jsem si přestal dělat zbytečné starosti, přestal jsem pít a kouřit a teď vycházím mnohem lépe s manželkou a dětmi...."
 • U tohoto pacienta tak proběhlo nejprve léčení na úrovni mentální (začal jinak přemýšlet o problémech, dokázal si s nimi lépe poradit, otevřely se mu nové možnosti, odstranily vnitřní bloky apod.) a úrovni emocionální (celkové zklidnění, vyrovnanost, vnitřní klid, odstranění strachů a pochybností, depresivních nálad...apod.).
 • Teprve poté se dostalo do rovnováhy i fyzické tělo a problém s vředy zmizel následně sám.

Jaká je role pacienta v procesu Rekonektivního léčení?

 • Pacientovou rolí je nic neočekávat, ale učinit se přístupným léčivým energiím a přijímat všechno, co přichází.
 • A něco přijde vždy. Někdy to může být překvapení.

 

right column

left column